Игри

Информация за страница Цар Калоян

Цар Калоян е град, който се намира в североизточната част на страната. Разположен е на близко разстояние до други два областни града – това са съответно Разград и Русе. Едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. До 1934 година тогавашното село се нарича Торлак, а през 1951 година се преименува на Хлебарово. Сегашното си име градът си възвръща отново през 1981 година, като именно тогава получава и официален градски статут. Разположен в североизточната част на Дунавската равнина, през него тече едноименната река. Тя преминава през две природни местности – Долап дере и Габъра. Минавайки през населеното място, малката река се влива в по-голямата Бели Лом. Климатът има предимно умерено – континентален характер, а преобладаващите ветрове духат в посока северозапад. Професор Карел Шкорлип е този, който за пръв път през 1914 година проявява интерес към населеното място. Ара Маргос също прави голяма археологическа и проучвателна експедиция, но това се случва в периода 1979 – 80 година.

    В изследванията на историка Анани Явашев се намират немалък брой сведения за Цар Калоян. Той е един от най-известните изследователи за разградския район, допринесъл много за популяризирането му. Населението на региона и по-конкретно капанският етнос също са обект на интерес на историците. Изследвания върху него в продължение на дълъг период от време прави друг известен историк – Иван Коев. Следи от разнообразни култури са открити в района, което го прави изключително интересен и привлекателен за редица туристи. Населеното място носи името на един от най-видните средновековни български владетели, който единствен успява да се справи с тръгналите на кръстоносен подох рицари. Също така Калоян остава в историята и с друго постижение. За пръв път страната ни получава възможност да стане католическа и да поеме по нов път в своето развитие. Останки от укрепление и релеф от мрамор на богиинята на плодородието и земеделието Церара свидетелстват, че още от времето на римската империя в населеното място има следи от човешки живот. Накити и различни предмети от бита са открити в близост до местността Расате, които са характерни за времето на Първото българско царство. Находка от сребърни монети от времето на Иван Шишман пък са откритията в епохата на Втората българска държава.

    От средата на 15-ти век датират първите документи, в които се споменава за Цар Калоян. В тях обаче населеното място се нарича Торлак. Скотовъдството е основният поминък на голяма част от местното население през уречения период. В края на 17-тото столетие за населеното място и местните хора настъпват трудни времена, тъй като именно тогава започва масовото изсичане на гористите местности. Това се налага не поради друго, а в резултат на бързо нарастващия брой на хората. Така през 19-ти век обработваемата земя е вече в размер на цели 15 00 декара, а след още изкореняване на дървета площта нараства до 42 000 дка. Южно от селото в местността Дългия рът започват първите изкоренявания, като това продължава чак до западната граница на близко разстояние от селата Сваленик и Костанденец. На по-късен етап обликът на града се променя напълно, като започват да процъфтяват занаятите и търговията.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker